perjantai 14. huhtikuuta 2023

Vuorentaustan koulujen suunnitelmat

Tiedustelimme kaupungilta: "Mikähän on nyt tilanne Vuorentaustan uuden koulun suunnittelun/päätösten kanssa?"  

Matti Hursti, Sivistysjohtaja:

Vuorentaustan koulu- ja  päiväkotiasioita on käsitelty syksyllä 2022 kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa. Valtuusto päätti 14.11.2022, että Vuorentaustan Tornitien toimipiste peruskorjataan ja laajennetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti vuosiluokkien 5.-9. kouluksi. Vuorentaustan uudelle alueelle sijoittuvaan uudisrakennukseen tulee iso päiväkotisekä vuosiluokkien 1.-4. perusopetus. Näiden vuosiluokkien oppilasmäärälle on suunniteltu / suunnitellaan tilaohjelmat. 

Tornitien osalta tämä vaihe on jo ohitettu ja hanke on etenemässä urakkalaskentaan. Rakennustyöt Tornitiellä on tarkoitus saada käyntiin tämän vuoden kuluessa. Maailmantilanne ja kustannustason nousu tuo rakentajille kuitenkin omat haasteensa. Urakkalaskentaan kuluu nyt tavallista enemmän aikaa. Ensin toteutetaan siis Tornitien toimipisteen laajennus ja sen jälkeen peruskorjaus. Perusajatus on se, että  Tornitien lisärakennukseen sijoitetaan 5.-6. luokkien opetus sekä joitakin aineopetustiloja. Nykyinen rakennus peruskorjataan jatkamaan 7.-9. luokkien kouluna.

Hyvinvointialueen kanssa keskustellaan heidän nyt käytössä olevista tiloista. Jos hyvinvointialue luopuu tiloista, saneerataan myös nämä tilat koulukäyttöön. Minulla tosin ei ole tietoa muutoksista. Se pitää kuitenkin selvittää, mihin käyttöön nämä tilat peruskorjataan.

Kun Tornitien hanke on valmis, käynnistyy uuden päiväkodin ja alakoulun rakentaminen. Vielä ei ole täysin varmaa, saadaanko uuteen päiväkotiin järkevästi mahtumaan nykyisten kahden päiväkodin lapset. Jos ei saada, säilytetään Soppeenharjun päiväkoti, joka olisi myös peruskorjattava.

Itse kannatan yhden päiväkodin mallia, jos vain on mahdollista.

Tilaohjelmissa huomioidaan väestöennusteet, asuntotuotanto tulevina vuosina ja vuosiluokkien 7.-9. osalta myös Siivikkalan oppilasmäärän muutokset. Kun hanke etenee toteutukseen, ajantasaista tietoa saa rehtori Mari Toivoselta. Kouluhankkeissa rehtori on käyttäjän tärkeä edustaja toteutusvaiheessa. Toki mukana on muitakin käyttäjän edustajia, esim. ruokahuollon ja kiinteistöjen huollon edustajat. Myös tilojen ulkopuoliset käyttäjät on huomioitava rakentamisessa. Tämä seikka korostuu, kun tehdään uudelle alueelle uusi iso päiväkoti-alakoulu. Tornitiellä olosuhteet säilyvät ulkopuolisten käyttäjien näkökulmasta katsottuna melko ennallaan.

Se, miten hanke toteutuu, selviää tarkasti vasta sitten, kun rakentajilta on saatu urakkatarjoukset. He tuovat tarjouksissaan esiin sen, miten he hankkeen toteuttaisivat.

Voittaneen tarjouksen suunnitelmia hiotaan kuntoon loppuun asti ennen rakentamista.

Täällä kaupungintalolla olevan hallinnon rooli jää hankkeessa hyvin pieneksi sen jälkeen, kun oppilasmäärän mukainen tilaohjelma (=tilamitoitus) on linjattu ja valtuusto on tehnyt investointipäätöksen. Myöhemmin varataan oma erillinen määräraha uusien tilojen ensikertaiseen kalustamiseen.

Tällä hetkellä suunnitellut ja päätetyt hankkeiden aikataulut:

- Tornitien laajennus ja peruskorjaus 2023-25, varattu 12 350 000 € (huom. urakkahinnat eivät ole vielä selvillä)

- Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu 2025-26 (rahoitustapa toistaiseksi avoin)

Vuorentaustan uuden alueen kunnallistekniikan toteuttaminen ja tonttien rakentamiskuntoon saattaminen voi viedä tavallista enemmän aikaa.


Jukka Nurmi, Vs. kaupunkirakennejohtaja:

Vuorentaustan yläkoulun laajennus ja saneeraus on jaettu kahteen eri vaiheeseen/ urakkaan.

Ensimmäisenä tehdään laajennus kvr-urakkana. Kohteen urakkatarjouksen saadaan toukokuun 2023 aikana.

Urakoitsijavalinnasta päätetään 6/2023 teknisessä lautakunnassa. Rakennustyö käynnistyy 8/2023 ja valmistuu 11/2024. Muutto 12/2024 ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyy 1/2025.

Vaiheistetun saneerausurakan (kvr-urakka) kilpailutus tapahtuu syksyllä 2024.

Rakennustyöt käynnistyvät 1/2025.

Uuden päiväkodin ja alakoulun (uudisrakennus) rakennustyöt käynnistyvät 2025 valtuustossa päätetyn Mapston mukaisesti.


 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti