Vesitilanne

 

24.3.2022

Vuorentaustan vesijohtosaneeraus 2022

Ylöjärven Vesi saneeraa vuorentaustassa vesijohtoverkkoa kevään ja kesän 2022 aikana.

Alla linkki Ylöjärven Veden sivuille:

  Vuorentaustan vesijohtosaneeraus 2022

 

29.1.2019 

Ennen Joulua oli ylä Vuorentaustassa vedet poikki yli 6 tuntia - osalle alueen talouksista tuli tekstiviesti etukäteen, osalle ei. Mistähän tämä voisi johtua?

- Lisäksi ymmärsimme että se uusi putki Tampereelta takaa ettei vesikatkoja tule. Eikö se toimikkaan suunnitellulla tavalla?

Vähäkyttä Jouni Ylöjärven Vedestä vastaa:
 
Tuota joulunalusviikon katkoa yritettiin rajata pienemmälle alueelle, jolle laitettiin viestit hetimmiten. Rajaus ei onnistunut, jolloin vesi jouduttiin katkaisemaan vesitornilta saakka. Silloin tiedotettiin sitä porukkaa, joka tuli uuden rajauksen piiriin. Loppuvuorentaustan ajateltiin saavan vetensä sieltä harjun yli tulevaa kiertoreittiä. Vettä tuli sitä kautta 24 m3 tunnissa, mikä on käsittääkseni tuon putken siirtokapasiteetin ylärajoilla. Vuorentaustan normaali-illan maksimikulutus on jotakin luokkaa 28 m3 tunnissa, eli vesi ei vain riittänyt.
 
Tuossa on sellainen mutta, että ensimmäiset pari tuntia odotimme verkoston tyhjenemistä, jotta vuotokohtaa päästään korjaamaan, mutta oli vielä yksi venttiili, joka ei pitänyt. En siis osaa varmaksi sanoa sitä, että jos tuo vuotokohta ei olisi kuluttanut sitä Vuorentaustan kapasiteettia, olisiko vettä sitten riittänyt kaikkialle? Ehkäpä? Tätä täytyy tarkastella verkostomallilla, kun olemme mallintajan kanssa seuraavan kerran yhteydessä.
 
Toinen juttu, minkä teemme on se, että asennamme uusia toimivia venttiilejä siten, että enää ei tarvitsisi sulkea vesiä tornilta saakka, vaan torni syöttäisi myös sieltä Harjutien suunnasta vettä Vuorentaustaan sen kiertolinjan lisäksi. Uskoisin, että sitten vesi ainakin riittää koko alueelle.
 
Yksinkertaisin asia tietysti on se, että tiedotamme varmuuden vuoksi koko Vuorentaustaa tällaisessa tilanteessa. Nyt sitä ei tosiaan osattu tehdä. Pahoittelut tapahtuneesta.

9.2.2015 väliaikatietoa

1. Uusi runkolinja Vuorentaustaan, jossa 2 vaihtoehtoa
- Harjun yli
- Mastontien viertä
2. Taksvärkkitien alueen vesijohtotyöt alkavat huhti-toukokuussa, jossa 2 vaihtoehtoa
- Vanha putki porataan auki ja siään laitetaan uusi putki
- Uusi putki vedetään tien reunaan ja talohaarat tarvittaessa uusitaan.

Korjaustyöt kestävät koko sulan kauden.
Rahoitusasiat kunnossa investointia varten.
Uusi kaupunginjohtaja brieffattu asiasta Katja Luojuksen toimesta.

Terv. Sami Siira

 

Syyskokouksen pöytäkirja


Ote pöytäkirjasta:

Vuorentaustan puhtaan veden toimitusongelmien ratkaisut
Keskustelua tietoliikenne/valokaapeliyhteyksien parantamisesta ja rakentamisesta
Toimitusjohtaja Hannu Myllynen Ylöjärven vedestä kertoi heillä olevan vakaa aikomus laittaa Vuorentaustan puhdasvesi asia kuntoon. Vuorentaustan vesiputkien uusimiseen on varattu ensi vuodelle ”korvamerkittyä” rahaa 250.000 € sekä peruskorjauksiin 200.000 €. Myös tuleville vuosille varataan rahaa, koska kaikkea ei pystytä samaan kuntoon ensi vuoden aikana. Keväällä 2015 routimisen jälkeen (huhti-toukokuussa) aloitetaan putkien vaihto. Samaan aikaan toivotaan talojen vaihtavan putkia omalla tontilla. Ylöjärven vesi tiedottaa asiasta keväällä ja tekevät samalla tarjouksen talojen putkien vaihdoista. Myös vesimittarit uusitaan (kuuluvat Ylöjärven vedelle).
Koko uusimisen konsulttina on Esko Haume (ent. Tampereen veden toimitusjohtaja).
Rauno Kesseli, Ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa korosti hyvän suunnitelman tekemistä. Hän kertoi myös Tampereen kaavailusta seudulliseen vesiyhteisöön, joka ajoittuu 5-10 vuoden päähän.
Myllynen kertoi myös, että he ovat uusien alueiden tekovaiheessa yhteydessä operaattoreihin. Vanhojen alueiden kohdalla operaattorit toimivat itsenäisesti tietoliikenne- ja valokaapeloinneissa.
Kolmenkulman kehittämishanke liittyy myös Vuorentaustan kehittämiseen, saattaa tulla mm. uusia asuntoja. Vapaaehtoisilla kaupoilla pyritään saamaan lisää maa-alueita. Tänä vuonna tehdyistä kaupoista saa vielä veroetua.
Ylöjärven vesitornia ei voida huuhdella ennen uutta Porin tieltä tulevaa vesirunkoputkea.
Vesi-illassa 19.8.2014 paikalla noin 60 vuorentaustalaista
Vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja kertomassa tehdyistä toimenpiteistä sekä suunnitelmista oli Hannu Myllynen, Jari Virtanen ja Jukka Patronen Vesiliikelaitokselta sekä terveystarkastajaSeppo Pöysti Pirtevasta. Tilaisuuteen osallistui myös kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus ja kehityslautakunnan puheenjohtaja Mika Kotiranta sekä Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Raimo Juntunen.
Rakentavaa keskustelua ja huoli puhtaasta talous vedestä nyt kaikille tietoon
Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja kertoi kesällä 2014 tehdyn kyselyn tulokset. Alustuksemme jälkeen Vesiliikelaitos ja terveystarkastaja pitivät omat alustuspuheenvuoronsa.
Vesilaitos on ottanut 2-4 valvontanäytettä vuodessa, tänä vuonna jo 7 kpl yksistään Vuorentaustasta. Rauta ollut toistuvasti koholla ja terveystarkastaja siteerasi omakotiyhdistyksen tekemää tutkimusta, jonka mukaan n. 5 %:lla talouksista Vuorentaustassa ollut toistuvasti laatuongelmia. Myös Siivikkalassa on havaittu ongelmia, mutta käytetystä kalkista johtuen. Laatu ongelma on kirjattu muistioihin ja ollut esillä käydyissä keskusteluissa Vesilaitoksen kanssa.
Vesilaitos yrittänyt parantaa veden laatua ongelma-alueilla ja talouksissa koko Vuorentaustan verkoston tehopuhdistuksella ja säännöllisellä putkistojen huuhtelulla sekä yhdysjohdon rakentamisella veden kierron parantamiseksi - Mutta se ei ole ratkaissut ongelmaa.
Keskustelussa todettiin että huuhtelut eivät aina auta vaan osa verkostoa on uusittava. Myllysen mukaan konsultti tarvitaan selvittämään asiaa ja korjaukset on aloitettava mahdollisemman nopeasti pahimmilta alueilta. Viimeistään vuoden 2015 alussa. Myös vesitornin puhdistus ja huolto on suunnitelmissa. Uudistustyön yhteydessä tonttijohdot kannattaa myös saneerata. Ennen sitä vesilaitos tarvittaessa tulee tekemään huuhtelun – ottakaa tarvittaessa suoraan yhteyttä Jukka Patroseen vesilaitokselle.
Kyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin vastauksia:
1.  Terveellisyys ja mahdolliset terveysriskit/haitat
      -  Mitä ovat raja-arvot raudalle, mangaanille yms. ?
         Ylittyvätkö raja-arvot (raudan 200 µg/l, mangaani 100 µg/l?
         Mitä suurista, raja-arvot ylittävistä, pitoisuuksista voi aiheutua?
      -  Hanavedestä on saatu vatsatautia ja ripulia sekä kutisevaa ihottumaa.
         Seppo Pöystin mukaan vaaraa raudasta terveydelle ei ole.
         Hyvä asia on että näytteistä ei ole löydetty bakteerikantoja missään vaiheessa.

2.    Maku- ja värihaitat?
       -  Vettä on vastenmielistä juoda värin ja hajun takia.
       -  Monet noutavat muualta tai ostavat talousveden.
          Rauta suurina pitoisuuksina aiheuttaa haju ja makuhaittoja.

3.    Vesilaitoksen asiakkaille vahinkoa ja ylimääräisiä kuluja – kuka korvaa?
        -   Vettä pitää päästää suoraan viemäriin veden kirkastumiseksi
            (kaupungin ohjeiden mukaan).
        -          Ostettava juomavesi on lisäkulu – moni joutunut siirtymään kokonaan ostoveteen.
        -          Pyykin värjäytyminen pesussa.
        -          Värjäytymiä vesikalusteisiin ja seiniin. Etenkin laattasaumoihin.
        -          Astioiden värjäytymistä.
        -          Kahvin- ja vedenkeittimen värjäytyminen ruskeaksi.
        -          Vesikalusteiden rikkoutuminen kertyneen raudan vuoksi.
                   Vesilaitos on normaalissa toimitusehtojensa mukaisessa tuotevastuussa
                   myymästään vedestä.Korvausvaatimus osoitetaan perusteluineen ja kuitteineen
                   Vesi liikelaitokselle /Hannu Myllyselle.

4.    Vesilaitoksen ja kaupungin palvelu
       - Ei vastauksia, ei tietoa koetuloksista, selittelyä, puheluista jää kuva, että
         muilla ei ole ongelmia?
      -  Esteettinen ongelma ei tarvitse olla huolissaan….vähättelyä ongelmasta.
      -  Tiedotuksen puute ongelmatapauksissa
          Asiakastyytyväisyyskyselyssä vesilaitoksen palvelu on saanut hyvät arvosanat ja
         esimerkiksi vedentoimituksen keskeytyksistä/huoltotoimista on tiedotettu hyvin.
         Asiakaskysely toistetaan lähiaikoina.
         Myllynen totesi tilaisuuden olleen hyvä, koska ongelmien laajuus eikä vakavuus ole ollut
         heillä tiedossa. Tosin Taksvärkkitiellä ja Täihongantiellä ollut ongelmia jopa
         viiden vuoden ajan.

5.    Veden hinnoittelu ja hinnan muodostuminen?
       Toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja Vesi liikelaitoksen tulee tuloillaan kattaa menonsa.
       Käyttömaksujen tulee olla sillä tasolla, jolla pystytään kattamaan käyttökustannukset, 
       investoinnit ja kaupungin sijoittamalle pääomalle tulee maksaa 6%:n korko. Laitoksella on
       suuret investoinnit edessään pitkälle tulevaisuuteen. Esim. v.2014 laitos velkaantuu
       n.400.000 €. Kaikissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa aina yhteys kirjallisesti
       vesilaitokseen.

Lopuksi kaupunginjohtaja Sivunen totesi, että puhdas pohjavesi on kruunun jalokivemme ja sen toimittamisesta asukkaille on pidettävä hyvää huolta. Jatkossa vesilaitoksen investointeja on painotettava korjauksiin ja Vuorentaustan puhtaan veden toimitusongelmat on ratkaistava.

Vesilaitoksen yhteystiedot ongelmatilanteissa:
Ylöjärven Vesi
PL 22, 33471 Ylöjärvi
Käyntiosoite: Räikäntie 3 A, 2 krs., 33470 Ylöjärvi
Päivystysnumero 050 369 5709 - toimii vain työajan ulkopuolella
Normaalina työaikana yhteydenotot:
käyttöpäällikkö: puh. 0500 719 368
verkostomestari: puh. 0500 837 373
Myllynen, Hannu, toimitusjohtaja, puh. 050 320 5366
Terveystarkastajan yhteystiedot:
Seppo Pöysti
puh. 03 565 24183, 050 547 6138etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
Ohje korvausvaatimuksen laatimiseen vesilaitokselle:Korvausvaatimus osoitetaan perusteluineen johtokunnalle/Hannu Myllyselle kirjallisesti.
Linkki palautekaavakkeeseen vesilaitokselle:http://www.ylojarvi.fi/yhteydenotto/

2 kommenttia:

  1. Meillä on myös ollut ongelmia talousveden kanssa. Vedensuodatin on meille tulossa nyt kevään aikana. Siinä tosiaan haisee mangaani, ja sitä ei oikein ole uskaltanut käyttää. Melko paljon on jouduttu miettiä nyt muita ratkaisuja. https://jalovesi.fi/vedensuodatuslaitteet/

    VastaaPoista
  2. Toivotaan että suodatin auttaa ja että putkistojen uudistus kylällä etenee. Seuraamme tilannetta.

    VastaaPoista