Historiaa

Vuorentaustan omakotiyhdistys on perustettu vuonna 1961. Tarkoituksenamme on yhdistää alueemme asukkaat - niin omakotitalossa kun rivitalossa asuvat -  yhteiseen toimintaan.

Viime vuosina olemme järjestäneet muun muassa piha- ja peräkonttikirppiksiä, retkiä teattereihin ja erilaisiin matkailukohteisiin. Vuosittain järjestämme kilpailuja lapsille ja nuorille. Joulun aikaan laulamme perinteisesti Kauneimpia joululauluja Vuorentaustan seurakuntakodilla.

Tapahtumien lisäksi olemme olleet yhteydessä Ylöjärven kaupunkiin sekä erilaisiin yhteistyötahoihin, alueemme kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.

Teemme myös yhteistyötä muiden ylöjärveläisten kyläyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan myös kaikkiin vuorentaustalaisiin talouksiin jaettavalla tiedotteella.

Jäseniä yhdistyksessämme on toista sataa ja kyläläisiä nelisen tuhatta.

 

Vesitilanne 

24.3.2022

Vuorentaustan vesijohtosaneeraus 2022

Ylöjärven Vesi saneeraa vuorentaustassa vesijohtoverkkoa kevään ja kesän 2022 aikana.

Alla linkki Ylöjärven Veden sivuille:

  Vuorentaustan vesijohtosaneeraus 2022

 

29.1.2019 

Ennen Joulua oli ylä Vuorentaustassa vedet poikki yli 6 tuntia - osalle alueen talouksista tuli tekstiviesti etukäteen, osalle ei. Mistähän tämä voisi johtua?

- Lisäksi ymmärsimme että se uusi putki Tampereelta takaa ettei vesikatkoja tule. Eikö se toimikkaan suunnitellulla tavalla?

Vähäkyttä Jouni Ylöjärven Vedestä vastaa:

Tuota joulunalusviikon katkoa yritettiin rajata pienemmälle alueelle, jolle laitettiin viestit hetimmiten. Rajaus ei onnistunut, jolloin vesi jouduttiin katkaisemaan vesitornilta saakka. Silloin tiedotettiin sitä porukkaa, joka tuli uuden rajauksen piiriin. Loppuvuorentaustan ajateltiin saavan vetensä sieltä harjun yli tulevaa kiertoreittiä. Vettä tuli sitä kautta 24 m3 tunnissa, mikä on käsittääkseni tuon putken siirtokapasiteetin ylärajoilla. Vuorentaustan normaali-illan maksimikulutus on jotakin luokkaa 28 m3 tunnissa, eli vesi ei vain riittänyt.

Tuossa on sellainen mutta, että ensimmäiset pari tuntia odotimme verkoston tyhjenemistä, jotta vuotokohtaa päästään korjaamaan, mutta oli vielä yksi venttiili, joka ei pitänyt. En siis osaa varmaksi sanoa sitä, että jos tuo vuotokohta ei olisi kuluttanut sitä Vuorentaustan kapasiteettia, olisiko vettä sitten riittänyt kaikkialle? Ehkäpä? Tätä täytyy tarkastella verkostomallilla, kun olemme mallintajan kanssa seuraavan kerran yhteydessä.

Toinen juttu, minkä teemme on se, että asennamme uusia toimivia venttiilejä siten, että enää ei tarvitsisi sulkea vesiä tornilta saakka, vaan torni syöttäisi myös sieltä Harjutien suunnasta vettä Vuorentaustaan sen kiertolinjan lisäksi. Uskoisin, että sitten vesi ainakin riittää koko alueelle.

Yksinkertaisin asia tietysti on se, että tiedotamme varmuuden vuoksi koko Vuorentaustaa tällaisessa tilanteessa. Nyt sitä ei tosiaan osattu tehdä. Pahoittelut tapahtuneesta.

 

9.2.2015 väliaikatietoa

1. Uusi runkolinja Vuorentaustaan, jossa 2 vaihtoehtoa
- Harjun yli
- Mastontien viertä
2. Taksvärkkitien alueen vesijohtotyöt alkavat huhti-toukokuussa, jossa 2 vaihtoehtoa
- Vanha putki porataan auki ja siään laitetaan uusi putki
- Uusi putki vedetään tien reunaan ja talohaarat tarvittaessa uusitaan.
Korjaustyöt kestävät koko sulan kauden.
Rahoitusasiat kunnossa investointia varten.
Uusi kaupunginjohtaja brieffattu asiasta Katja Luojuksen toimesta.
Terv. Sami Siira

Syyskokouksen pöytäkirja


Ote pöytäkirjasta:

Vuorentaustan puhtaan veden toimitusongelmien ratkaisut

Keskustelua tietoliikenne/valokaapeliyhteyksien parantamisesta ja rakentamisesta

Toimitusjohtaja Hannu Myllynen Ylöjärven vedestä kertoi heillä olevan vakaa aikomus laittaa Vuorentaustan puhdasvesi asia kuntoon. Vuorentaustan vesiputkien uusimiseen on varattu ensi vuodelle ”korvamerkittyä” rahaa 250.000 € sekä peruskorjauksiin 200.000 €. Myös tuleville vuosille varataan rahaa, koska kaikkea ei pystytä samaan kuntoon ensi vuoden aikana. Keväällä 2015 routimisen jälkeen (huhti-toukokuussa) aloitetaan putkien vaihto. Samaan aikaan toivotaan talojen vaihtavan putkia omalla tontilla. Ylöjärven vesi tiedottaa asiasta keväällä ja tekevät samalla tarjouksen talojen putkien vaihdoista. Myös vesimittarit uusitaan (kuuluvat Ylöjärven vedelle).
Koko uusimisen konsulttina on Esko Haume (ent. Tampereen veden toimitusjohtaja).
Rauno Kesseli, Ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa korosti hyvän suunnitelman tekemistä. Hän kertoi myös Tampereen kaavailusta seudulliseen vesiyhteisöön, joka ajoittuu 5-10 vuoden päähän.
Myllynen kertoi myös, että he ovat uusien alueiden tekovaiheessa yhteydessä operaattoreihin. Vanhojen alueiden kohdalla operaattorit toimivat itsenäisesti tietoliikenne- ja valokaapeloinneissa.
Kolmenkulman kehittämishanke liittyy myös Vuorentaustan kehittämiseen, saattaa tulla mm. uusia asuntoja. Vapaaehtoisilla kaupoilla pyritään saamaan lisää maa-alueita. Tänä vuonna tehdyistä kaupoista saa vielä veroetua.
Ylöjärven vesitornia ei voida huuhdella ennen uutta Porin tieltä tulevaa vesirunkoputkea.


Vesi-illassa 19.8.2014 paikalla noin 60 vuorentaustalaista

Vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja kertomassa tehdyistä toimenpiteistä sekä suunnitelmista oli Hannu Myllynen, Jari Virtanen ja Jukka Patronen Vesiliikelaitokselta sekä terveystarkastajaSeppo Pöysti Pirtevasta. Tilaisuuteen osallistui myös kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus ja kehityslautakunnan puheenjohtaja Mika Kotiranta sekä Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Raimo Juntunen.

Rakentavaa keskustelua ja huoli puhtaasta talous vedestä nyt kaikille tietoon

Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja kertoi kesällä 2014 tehdyn kyselyn tulokset. Alustuksemme jälkeen Vesiliikelaitos ja terveystarkastaja pitivät omat alustuspuheenvuoronsa.

Vesilaitos on ottanut 2-4 valvontanäytettä vuodessa, tänä vuonna jo 7 kpl yksistään Vuorentaustasta. Rauta ollut toistuvasti koholla ja terveystarkastaja siteerasi omakotiyhdistyksen tekemää tutkimusta, jonka mukaan n. 5 %:lla talouksista Vuorentaustassa ollut toistuvasti laatuongelmia. Myös Siivikkalassa on havaittu ongelmia, mutta käytetystä kalkista johtuen. Laatu ongelma on kirjattu muistioihin ja ollut esillä käydyissä keskusteluissa Vesilaitoksen kanssa.

Vesilaitos yrittänyt parantaa veden laatua ongelma-alueilla ja talouksissa koko Vuorentaustan verkoston tehopuhdistuksella ja säännöllisellä putkistojen huuhtelulla sekä yhdysjohdon rakentamisella veden kierron parantamiseksi - Mutta se ei ole ratkaissut ongelmaa.

Keskustelussa todettiin että huuhtelut eivät aina auta vaan osa verkostoa on uusittava. Myllysen mukaan konsultti tarvitaan selvittämään asiaa ja korjaukset on aloitettava mahdollisemman nopeasti pahimmilta alueilta. Viimeistään vuoden 2015 alussa. Myös vesitornin puhdistus ja huolto on suunnitelmissa. Uudistustyön yhteydessä tonttijohdot kannattaa myös saneerata. Ennen sitä vesilaitos tarvittaessa tulee tekemään huuhtelun – ottakaa tarvittaessa suoraan yhteyttä Jukka Patroseen vesilaitokselle.

Kyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin vastauksia:

1.  Terveellisyys ja mahdolliset terveysriskit/haitat
      -  Mitä ovat raja-arvot raudalle, mangaanille yms. ?
         Ylittyvätkö raja-arvot (raudan 200 µg/l, mangaani 100 µg/l?
         Mitä suurista, raja-arvot ylittävistä, pitoisuuksista voi aiheutua?
      -  Hanavedestä on saatu vatsatautia ja ripulia sekä kutisevaa ihottumaa.
         Seppo Pöystin mukaan vaaraa raudasta terveydelle ei ole.
         Hyvä asia on että näytteistä ei ole löydetty bakteerikantoja missään vaiheessa.

2.    Maku- ja värihaitat?
       -  Vettä on vastenmielistä juoda värin ja hajun takia.
       -  Monet noutavat muualta tai ostavat talousveden.
          Rauta suurina pitoisuuksina aiheuttaa haju ja makuhaittoja.

3.    Vesilaitoksen asiakkaille vahinkoa ja ylimääräisiä kuluja – kuka korvaa?
        -   Vettä pitää päästää suoraan viemäriin veden kirkastumiseksi
            (kaupungin ohjeiden mukaan).
        -          Ostettava juomavesi on lisäkulu – moni joutunut siirtymään kokonaan ostoveteen.
        -          Pyykin värjäytyminen pesussa.
        -          Värjäytymiä vesikalusteisiin ja seiniin. Etenkin laattasaumoihin.
        -          Astioiden värjäytymistä.
        -          Kahvin- ja vedenkeittimen värjäytyminen ruskeaksi.
        -          Vesikalusteiden rikkoutuminen kertyneen raudan vuoksi.
                   Vesilaitos on normaalissa toimitusehtojensa mukaisessa tuotevastuussa
                   myymästään vedestä.Korvausvaatimus osoitetaan perusteluineen ja kuitteineen
                   Vesi liikelaitokselle /Hannu Myllyselle.

4.    Vesilaitoksen ja kaupungin palvelu
       - Ei vastauksia, ei tietoa koetuloksista, selittelyä, puheluista jää kuva, että
         muilla ei ole ongelmia?
      -  Esteettinen ongelma ei tarvitse olla huolissaan….vähättelyä ongelmasta.
      -  Tiedotuksen puute ongelmatapauksissa
          Asiakastyytyväisyyskyselyssä vesilaitoksen palvelu on saanut hyvät arvosanat ja
         esimerkiksi vedentoimituksen keskeytyksistä/huoltotoimista on tiedotettu hyvin.
         Asiakaskysely toistetaan lähiaikoina.
         Myllynen totesi tilaisuuden olleen hyvä, koska ongelmien laajuus eikä vakavuus ole ollut
         heillä tiedossa. Tosin Taksvärkkitiellä ja Täihongantiellä ollut ongelmia jopa
         viiden vuoden ajan.

5.    Veden hinnoittelu ja hinnan muodostuminen?
       Toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja Vesi liikelaitoksen tulee tuloillaan kattaa menonsa.
       Käyttömaksujen tulee olla sillä tasolla, jolla pystytään kattamaan käyttökustannukset, 
       investoinnit ja kaupungin sijoittamalle pääomalle tulee maksaa 6%:n korko. Laitoksella on
       suuret investoinnit edessään pitkälle tulevaisuuteen. Esim. v.2014 laitos velkaantuu
       n.400.000 €. Kaikissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa aina yhteys kirjallisesti
       vesilaitokseen.

Lopuksi kaupunginjohtaja Sivunen totesi, että puhdas pohjavesi on kruunun jalokivemme ja sen toimittamisesta asukkaille on pidettävä hyvää huolta. Jatkossa vesilaitoksen investointeja on painotettava korjauksiin ja Vuorentaustan puhtaan veden toimitusongelmat on ratkaistava.

Vesilaitoksen yhteystiedot ongelmatilanteissa:

http://www.ylojarvi.fi/ylojarven-vesi/

Ylöjärven Vesi
PL 22, 33471 Ylöjärvi
Käyntiosoite: Räikäntie 3 A, 2 krs., 33470 Ylöjärvi
Päivystysnumero 050 369 5709 - toimii vain työajan ulkopuolella

Normaalina työaikana yhteydenotot:
käyttöpäällikkö: puh. 0500 719 368
verkostomestari: puh. 0500 837 373

Myllynen, Hannu, toimitusjohtaja, puh. 050 320 5366

Terveystarkastajan yhteystiedot:

Seppo Pöysti
puh. 03 565 24183, 050 547 6138
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Ohje korvausvaatimuksen laatimiseen vesilaitokselle:Korvausvaatimus osoitetaan perusteluineen johtokunnalle/Hannu Myllyselle kirjallisesti.

Linkki palautekaavakkeeseen vesilaitokselle:http://www.ylojarvi.fi/yhteydenotto/

 

TV-näkyvyys

TV Kanavamuutoksia 17.5.2017

 Ohessa Digitan sivuilta koottuja toimintaohjeita:

http://www.digita.fi/kuluttajille/tv/uusi_toimilupakausi

Digita toteuttaa toukokuussa uusien ohjelmistotoimilupien mukaisia muutoksia antenni-tv-verkossa. Muutosten myötä osa tv-kanavien lähetystaajuuksista muuttuu. Muutokset saattavat vaatia kuluttajalta tv-vastaanottimen kanavahaun tekemistä. Osalla kuluttajista tapahtuu myös muutoksia vapaasti katsottavien ja maksullisten tv-kanavien tarjonnassa. Digita tiedottaa muutostöistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

 Muutostöiden taustalla on uusi maanpäällisen television toimilupakausi, joka alkaa 17.5.2017. Digitalla on alkavalla toimilupakaudella verkkotoimiluvat antennitelevisioverkon UHF-alueen kanavanippuihin A-F. Valtioneuvosto myönsi tammikuussa 2017 antennitelevisioverkkoon ennätysmäärän maksuttomien kanavien ohjelmistotoimilupia uudelle toimilupakaudelle. Tv-yhtiöt tiedottavat uusien kanavien aloitusajankohdista.

Muutos koskee kotitalouksia, jotka vastaanottavat antenni-tv-lähetyksiä.

 Uusi kanavajärjestys löytyy ao. linkin takaa:

http://www.digita.fi/kuluttajille/tv/tv_ohjeet_ja_tietopankki/kanavajarjestys

Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät osoitteesta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta.

http://www.digita.fi/kuluttajille/tv/tv_ohjeet_ja_tietopankki/tv-kanavahaku

Mikäli kanavaviritys ei auta katso lisäohjeita taajuusmuutos sivuilta:

http://www.taajuusmuutos.fi/taajuusmuutos.fi/asukas

tai Digita kuluttajapalvelusta:

Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-20 puh. 020 411 7676 tai info@digita.fi.


Yhteenveto 15.3.2015

Nyt on kulunut melkein vuosi siitä kun viimeksi tiedotimme asiasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että olisimme asian unohtanut.

Useiden Viestintäviraston ja Digitan mittauksien mukaan Vuorentaustan alueelle tulee vaatimukset täyttävät tv-signaalit. Alue on kuitenkin haasteellinen ja mikäli osoittautuu että signaalia ei tule, Digita on velvollinen toimenpiteisiin.

Viestintäviraston päätös (Raportti 23.5.2014, Drno 1436/84/2013):

https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Paatos23052014_TV-_lahetysverkon_toimiluvan_mukaisuudesta_Ylojarven_Vuorentaustan_alueella.pdf

"Asiassa saadun selvityksen perusteella Viestintävirasto katsoo, että Digita Oy ei ole rikkonut viestintämarkkinalain nojalla myönnetyn verkkotoimilupansa ehtoja ja velvoitteita.

Viestintävirastolla ei lain nojalla ole perusteita asettaa asiassa korjausvelvoitteita. Viestintävirasto lopettaa näin ollen asian käsittelyn."

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kiinteistön omistajan on todistettava että ko. tontille ei signaalia tule. Tätä on ilman mittalaitteita ja mittauksia mahdoton tehdä. Mittauksilla poissuljetaan mahdolliset asunnon sisäiset kuuluvuusongelmat, joita on mm. antennin suuntaus, talon sisäisen olevien antenniverkon (antenni, mahdolliset vahvistimet, haaroittimet, kaapelointi, rasiat) kunto.

Asian eteenpäin viemiseksi kyselimme keväällä 2014 antenniurakoitsijoilta tarjouksia kuntokartoituksesta. Kuntokartoituksella selvitettäisiin onko ongelma talon sisäisessä verkossa vai eikö signaalia tule kiinteistölle. Mikäli kiinteistölle ei tule signaalia urakoitsija kirjoittaa tästä todistuksen, jonka avulla voi velvoittaa Digitaa toimenpiteisiin, että signaali kiinteistölle saadaan. Päädyimme Antenni J. Lammi Oy:n tarjoukseen. Tiedotimme asiasta kesätiedotteessa 2014.

Koska näkyvyys ongelmista kärsiviä pyysimme ottamaan yhteyttä suoraan urakoitsijaan Omakotiyhdistyksellä ei ole tarkkoja lukuja kuinka moni on ottanut yhteyttä ja kuinka monella on ongemia edelleen. Vuodenvaihteen (2014-2015) tienoilla tiedustelimme Antenni J. Lammilta tilannetta. Yhteydenottoja oli tullut runsaasti ja jokaisessa kohteessa kuva oli saatu näkymään. Helpoimmillaan kuvan saamiseksi on riittänyt antennin uudelleen suuntaus.

Omakotiyhdistys totesi talven 2015 kokouksessaan, että yhdistys on onnistunut parantamaan alueen tv-näkyvyyttä. Päätettiin että tv-asiaa ei ajeta aktiivisesti eteenpäin, vaan kohdistamme voimavaramme muihin alueen tärkeisiin asioihin.

koonnut Timo Lähteenmäki


Tilanne 7.5.2014

Huhtikuun loppuun mennessä Digitan piti antaa Viestintävirastolle selvitys, mitenkä se on Vuorentaustan tv-näkyvyysongelmiin reagoinut.

Kokouksessa 7.5. totesimme, että Digita on lähettänyt "ohjeen" talven kyselyssä yhteystietonsa antaneille talouksille. Digitan usean kuukauden kestäneen selvityksen ja tutkinnan jälkeen uutena tietona "ohjeessa" oli kahden antenniurakoitsijan yhteystiedot. Muuten asia oli heidän joulukuun raportin toistamista.

Näyttäisi siltä että Digita, "isomman oikeudella" ei aio tosissaan reagoida asiaan ennen kuin taloudet pystyvät todistaman, ettei kuva näy ja vika ei ole antennissa, sen suuntauksessa tai sisäverkon (väli antennista tv:lle) kunnossa tai laitteissa.

Asian eteenpäin viemiseksi omakotiyhdistys päätti kysyä tarjouksia antenniurakoitsijoilta ns. kuntokartoitusta varten, joilla edelliset ongelmat selvitettäisiin. Antenniurakoitsija kävisi sitä halukkaille tekemässä ns. antennin kuntokartoituksen. Tähän kuntokartoitukseen kuuluisi:
* signaalitasojen mittaus
* laitteiden (antennit, rasiat, vahvistimet) kunnon tarkistus
* kaapeloinnin kuntoarvio
* mahdolliset korjausehdotukset hinta-arvioineen

Tiedotamme parin viikon sisällä asiasta lisää, kun olemme saaneet tarjouksista lisää tietoa.

Tiedotamme asiasta täällä Blogissa sekä myös kesätiedotteessa.Kooste tämän hetkisestä tilanteesta

Vuorentaustalaisia monia koteja pitkään vaivanneiden
TV-näkyvyys ongelmien selvittely etenee

Keskustelutilaisuuden 25.11.2013 jälkeen viestintäministeriö on toimittanut asian Viestintävirastolle, joka valvoo verkkotoimilupien noudattamista. Viestintävirasto on lähettänyt 3.12.2013 Digitalle selvityspyynnön asiasta.


Digita teki mittauksia joulukuussa 2013 

Lähes kaikissa mitatuissa paikoissa Tampereen lähetysaseman (Teisko) signaali on vastaanotettavissa laadukkaasti. Niissä pisteissä, joissa Tampereen signaalin laatu ei ole riittävä on mahdollisuus vastaanottaa muiden lähetysasemien esimerkiksi Tammelan signaali.

Kenttämittauksissa todettiin, että kaikissa mitatuissa pisteissä kaikki kanavaniput oli vastaanotettavissa yhdeltä lähetysasemalta siten, että vaimennusvaraa signaalille jää riittävästi.

Digitan suorittamien mittausten sekä mittausten aikana tehtyjen havaintojen perusteella näyttää siltä, että osa alueen vastaanotto-ongelmista johtuu edelleen puutteellisista TV-vastaanottoantennijärjestelmistä.


Viestintävirasto on tehnyt mittauksia 12.12.2013 sekä 17.2.2014 

Viestintäviraston 12.12.2013 tekemässä mittauksessa TV-vastaanottoon riittävä TV-signaalin kentänvoimakkuus saatiin kaikissa mittauspisteissä. Maantieteellisistä olosuhteista johtuen vastaanotettava signaalin voimakkuus alueella vaihtelee kuitenkin tavanomaista enemmän. TV-lähetykset ovat mittaustulosten perusteella vastaanotettavissa sellaisella antennivahvistuksella ja antennikorkeudella, jota katsojalta voidaan tarvittaessa edellyttää: antennivahvistus vähintään 17 dB ja antenni on vastaanottopaikan välittömässä läheisyydessä sijoitettavissa vähintään 10 metrin korkeuteen maan pinnasta. Suuri signaalin voimakkuuden vaihtelu kuitenkin edellyttää lisäksi huolellista antennipaikan ja antennisuunnan valintaa.


Mttauksissa 17.2.2014 käytettiin 12 db vahvistuksella yagi antennia 10m korkeudella maasta. Viestintäviraston mukaan alueella moni talous on suunnannut antenninsa heikompaan lähettimeen. Paras signaali saadaan useimmiten Teiskosta, suunta n. 48 astetta koilliseen. Alueen pohjoispäässä paras signaali saadaan Nokian täytelähettimestä, suunta n. 227 astetta lounaaseen. Antennit ovat usein matalalla ja logaritmiperiodisia antenneja on jonkin verran käytössä. Niitä ei suositella huonon vahvistuksen takia, eivätkä ne ole Viestintäviraston määräyksen 65 mukaisia. (MPS 65 on tullut voimaan 1.1.2014)
.

 

Lisätietojen tarve  
Viestintävirasto halusi lisätietoa näkyvyysongelmasta. Omakotiyhdistys ei kuitenkaan voinut tietoturva syistä johtuen luovuttaa nimilistaa viime kesänä tehdystä kyselystä. Näin ollen järjestimme uuden kyselyn ja vuosikokouksessakin, jossa viestintävirasto oli mukana, pääsi antamaan vastauksen.


Keskustelutilaisuus 20.2.2014

Vuorentaustassa järjestettiin kaikille avoin omakotiyhdistyksen tilaisuus, jossa Viestintäviraston edustajat olivat kertomassa TV-tilanteesta. Keskustelutilaisuudessa tuli hyvin selville että Vuorentaustassa on ollut useita vuosia ongelmia tv-näkyvyyden kanssa laajassa mittakaavassa. Myös asukkaiden näkemys ratkaisusta tuotiin selvästi esiin, Täytelähettimen lisääminen TV- mastoon.

Keskustelutilaisuuden jälkeen luovutettiin Viestintävirastolle uusi nimilista tv-näkyvyyden ongelmista.


Digitan toimiluvasta 

Digita Oy:lle on kanavanippujen A, B ja C verkkotoimiluvissa asetettu velvoite rakentaa verkko katvealueelle, jolla asuu yli 50 henkilöä ja joka on halkaisijaltaan enintään 20 km.

Verkkotoimiluvassa Digita Oy:lle on myös asetettu velvoite huolehtia siitä että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta ja opastuspalvelu vastaanottoantenneihin liittyvissä asioissa. Lisaksi toimiluvan haltijan on tiedotettava kuluttajille alueellisesti verkon rakentamisesta ja antenniratkaisuille asetettavista vaatimuksista.

Kanavanippu A: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, AVA ja FOX, sekä radiokanavat Yle Klassinen, Yle Puhe ja Yle Mondo

Kananippu B: MTV3, Nelonen, Sub, Liv, Estradi, + maksulliset: MTV Max, MTV Juniori, MTV Leffa

Kananippu C: TV5, Iskelmä/Harju&Pöntinen, + maksulliset: C More First, C More Series, MTV MAX Sport1, MTV MAX Sport2, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, LIVEKAMERA.FI/DIGIVIIHDE.FI


Uusi selvityspyyntö Digitalle 

Keskustelutilaisuuden jälkeen Viestintävirasto teki uuden selvityspyynnön Digitalle alueen ongelmien ratkaisemisesta. Digitan selvityksen aikaraja on 30.4.2014.

Omakotiyhdistys odottaa selvityksen valmistumista ja siitä riippuen ratkaisee miten asiassa edetään.


Koonnut Timo Lähteenmäki

20.2.2014 Viestintävirasto kävi antamassa tilannekatsauksen TV-näkyvyys asiassa.

Täältä pääset katsomaan heidän esityksensä.


Keskustelutilaisuudessa 25.11. päätettiin perustaa työryhmä. Yhdistyksemme hallitus on ehdottanut työryhmäksi  yhdistyksestä Reijo Havonen, Antti Laakso ja koolle kutsujana Timo Lähteenmäki sekä Digitalta joku, YLEllä ollut Pauli Suikkanen sekä Harri Hämäläinen.

Täältä Digitan aineisto tilaisuudesta sekä korjattu kanavataajuudet luettelo.

Viestintävirasto oli mittaamaassa TV:n näkyvyyttä  torstaina 12.12.2013

Tietoa mittauksista tulee kun saamme raportin, joka toimitetaan meille, Digitalle, Viestintäministeriöön. Raporttin valmistunee tammikuun puolenvälin tienoilla.

Yleisiä ohjeita joita viestintäviraston mittaajat antoivat (samaa kertoi Suikkasen Pauli):
- Antenni pitää olla riittävän hyvä (määräykset edellyttävät 12-17dB)
- Antennimaston pitää nousta riittävän korkealle (5-10m korkeuteen).
- Antennin paikka pitäisi määritellä mittaamalla (antennifirma)
- Antenniasentajalta TULISI AINA saada mittauspöytäkirjat.
   -- hyviin tapoihin kuuluu että laskuja ei saisi lähettää ennenkuin mittaustulokset ja dokumentoinnit on asiakkaalle toimitettu!!!1.1.2014 alkaen 4G-verkot voivat aiheuttaa ongelmia näkyvyyksissä.
Viestintävirasto tiedottaa asiasta.


Ongelmista ilmoitetaan suoraan Digitan kuluttajapalvelu Digita Infoon:
arkisin klo 8-16 puh. 020 411 7676, info@digita.fi


TV Kanavamuutoksia 17.5.2017


Ohessa Digitan sivuilta koottuja toimintaohjeita:

http://www.digita.fi/kuluttajille/tv/uusi_toimilupakausi

Digita toteuttaa toukokuussa uusien ohjelmistotoimilupien mukaisia muutoksia antenni-tv-verkossa. Muutosten myötä osa tv-kanavien lähetystaajuuksista muuttuu. Muutokset saattavat vaatia kuluttajalta tv-vastaanottimen kanavahaun tekemistä. Osalla kuluttajista tapahtuu myös muutoksia vapaasti katsottavien ja maksullisten tv-kanavien tarjonnassa. Digita tiedottaa muutostöistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Muutostöiden taustalla on uusi maanpäällisen television toimilupakausi, joka alkaa 17.5.2017. Digitalla on alkavalla toimilupakaudella verkkotoimiluvat antennitelevisioverkon UHF-alueen kanavanippuihin A-F. Valtioneuvosto myönsi tammikuussa 2017 antennitelevisioverkkoon ennätysmäärän maksuttomien kanavien ohjelmistotoimilupia uudelle toimilupakaudelle. Tv-yhtiöt tiedottavat uusien kanavien aloitusajankohdista.
Muutos koskee kotitalouksia, jotka vastaanottavat antenni-tv-lähetyksiä.

Uusi kanavajärjestys löytyy ao. linkin takaa:


Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät osoitteesta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta.

Mikäli kanavaviritys ei auta katso lisäohjeita taajuusmuutos sivuilta:

tai Digita kuluttajapalvelusta:
Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-20 puh. 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Yhteenveto 15.3.2015Nyt on kulunut melkein vuosi siitä kun viimeksi tiedotimme asiasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että olisimme asian unohtanut.

Useiden Viestintäviraston ja Digitan mittauksien mukaan Vuorentaustan alueelle tulee vaatimukset täyttävät tv-signaalit. Alue on kuitenkin haasteellinen ja mikäli osoittautuu että signaalia ei tule, Digita on velvollinen toimenpiteisiin.


Viestintäviraston päätös (Raportti 23.5.2014, Drno 1436/84/2013):"Asiassa saadun selvityksen perusteella Viestintävirasto katsoo, että Digita Oy ei ole rikkonut viestintämarkkinalain nojalla myönnetyn verkkotoimilupansa ehtoja ja velvoitteita.

Viestintävirastolla ei lain nojalla ole perusteita asettaa asiassa korjausvelvoitteita. Viestintävirasto lopettaa näin ollen asian käsittelyn."Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kiinteistön omistajan on todistettava että ko. tontille ei signaalia tule. Tätä on ilman mittalaitteita ja mittauksia mahdoton tehdä. Mittauksilla poissuljetaan mahdolliset asunnon sisäiset kuuluvuusongelmat, joita on mm. antennin suuntaus, talon sisäisen olevien antenniverkon (antenni, mahdolliset vahvistimet, haaroittimet, kaapelointi, rasiat) kunto.

Asian eteenpäin viemiseksi kyselimme keväällä 2014 antenniurakoitsijoilta tarjouksia kuntokartoituksesta. Kuntokartoituksella selvitettäisiin onko ongelma talon sisäisessä verkossa vai eikö signaalia tule kiinteistölle. Mikäli kiinteistölle ei tule signaalia urakoitsija kirjoittaa tästä todistuksen, jonka avulla voi velvoittaa Digitaa toimenpiteisiin, että signaali kiinteistölle saadaan. Päädyimme Antenni J. Lammi Oy:n tarjoukseen. Tiedotimme asiasta kesätiedotteessa 2014.

Koska näkyvyys ongelmista kärsiviä pyysimme ottamaan yhteyttä suoraan urakoitsijaan Omakotiyhdistyksellä ei ole tarkkoja lukuja kuinka moni on ottanut yhteyttä ja kuinka monella on ongemia edelleen. Vuodenvaihteen (2014-2015) tienoilla tiedustelimme Antenni J. Lammilta tilannetta. Yhteydenottoja oli tullut runsaasti ja jokaisessa kohteessa kuva oli saatu näkymään. Helpoimmillaan kuvan saamiseksi on riittänyt antennin uudelleen suuntaus.


Omakotiyhdistys totesi talven 2015 kokouksessaan, että yhdistys on onnistunut parantamaan alueen tv-näkyvyyttä. Päätettiin että tv-asiaa ei ajeta aktiivisesti eteenpäin, vaan kohdistamme voimavaramme muihin alueen tärkeisiin asioihin.

koonnut Timo Lähteenmäki

Tilanne 7.5.2014
Huhtikuun loppuun mennessä Digitan piti antaa Viestintävirastolle selvitys, mitenkä se on Vuorentaustan tv-näkyvyysongelmiin reagoinut.

Kokouksessa 7.5. totesimme, että Digita on lähettänyt "ohjeen" talven kyselyssä yhteystietonsa antaneille talouksille. Digitan usean kuukauden kestäneen selvityksen ja tutkinnan jälkeen uutena tietona "ohjeessa" oli kahden antenniurakoitsijan yhteystiedot. Muuten asia oli heidän joulukuun raportin toistamista.

Näyttäisi siltä että Digita, "isomman oikeudella" ei aio tosissaan reagoida asiaan ennen kuin taloudet pystyvät todistaman, ettei kuva näy ja vika ei ole antennissa, sen suuntauksessa tai sisäverkon (väli antennista tv:lle) kunnossa tai laitteissa.

Asian eteenpäin viemiseksi omakotiyhdistys päätti kysyä tarjouksia antenniurakoitsijoilta ns. kuntokartoitusta varten, joilla edelliset ongelmat selvitettäisiin. Antenniurakoitsija kävisi sitä halukkaille tekemässä ns. antennin kuntokartoituksen. Tähän kuntokartoitukseen kuuluisi:
* signaalitasojen mittaus
* laitteiden (antennit, rasiat, vahvistimet) kunnon tarkistus
* kaapeloinnin kuntoarvio
* mahdolliset korjausehdotukset hinta-arvioineen

Tiedotamme parin viikon sisällä asiasta lisää, kun olemme saaneet tarjouksista lisää tietoa.

Tiedotamme asiasta täällä Blogissa sekä myös kesätiedotteessa.


Kooste tämän hetkisestä tilanteesta

Vuorentaustalaisia monia koteja pitkään vaivanneiden
TV-näkyvyys ongelmien selvittely etenee

Keskustelutilaisuuden 25.11.2013 jälkeen viestintäministeriö on toimittanut asian Viestintävirastolle, joka valvoo verkkotoimilupien noudattamista. Viestintävirasto on lähettänyt 3.12.2013 Digitalle selvityspyynnön asiasta.

Digita teki mittauksia joulukuussa 2013 
Lähes kaikissa mitatuissa paikoissa Tampereen lähetysaseman (Teisko) signaali on vastaanotettavissa laadukkaasti. Niissä pisteissä, joissa Tampereen signaalin laatu ei ole riittävä on mahdollisuus vastaanottaa muiden lähetysasemien esimerkiksi Tammelan signaali.
Kenttämittauksissa todettiin, että kaikissa mitatuissa pisteissä kaikki kanavaniput oli vastaanotettavissa yhdeltä lähetysasemalta siten, että vaimennusvaraa signaalille jää riittävästi.
Digitan suorittamien mittausten sekä mittausten aikana tehtyjen havaintojen perusteella näyttää siltä, että osa alueen vastaanotto-ongelmista johtuu edelleen puutteellisista TV-vastaanottoantennijärjestelmistä.

Viestintävirasto on tehnyt mittauksia 12.12.2013 sekä 17.2.2014 
Viestintäviraston 12.12.2013 tekemässä mittauksessa TV-vastaanottoon riittävä TV-signaalin kentänvoimakkuus saatiin kaikissa mittauspisteissä. Maantieteellisistä olosuhteista johtuen vastaanotettava signaalin voimakkuus alueella vaihtelee kuitenkin tavanomaista enemmän. TV-lähetykset ovat mittaustulosten perusteella vastaanotettavissa sellaisella antennivahvistuksella ja antennikorkeudella, jota katsojalta voidaan tarvittaessa edellyttää: antennivahvistus vähintään 17 dB ja antenni on vastaanottopaikan välittömässä läheisyydessä sijoitettavissa vähintään 10 metrin korkeuteen maan pinnasta. Suuri signaalin voimakkuuden vaihtelu kuitenkin edellyttää lisäksi huolellista antennipaikan ja antennisuunnan valintaa.

Mttauksissa 17.2.2014 käytettiin 12 db vahvistuksella yagi antennia 10m korkeudella maasta. Viestintäviraston mukaan alueella moni talous on suunnannut antenninsa heikompaan lähettimeen. Paras signaali saadaan useimmiten Teiskosta, suunta n. 48 astetta koilliseen. Alueen pohjoispäässä paras signaali saadaan Nokian täytelähettimestä, suunta n. 227 astetta lounaaseen. Antennit ovat usein matalalla ja logaritmiperiodisia antenneja on jonkin verran käytössä. Niitä ei suositella huonon vahvistuksen takia, eivätkä ne ole Viestintäviraston määräyksen 65 mukaisia. (MPS 65 on tullut voimaan 1.1.2014).

Lisätietojen tarve  
Viestintävirasto halusi lisätietoa näkyvyysongelmasta. Omakotiyhdistys ei kuitenkaan voinut tietoturva syistä johtuen luovuttaa nimilistaa viime kesänä tehdystä kyselystä. Näin ollen järjestimme uuden kyselyn ja vuosikokouksessakin, jossa viestintävirasto oli mukana, pääsi antamaan vastauksen.

Keskustelutilaisuus 20.2.2014
Vuorentaustassa järjestettiin kaikille avoin omakotiyhdistyksen tilaisuus, jossa Viestintäviraston edustajat olivat kertomassa TV-tilanteesta. Keskustelutilaisuudessa tuli hyvin selville että Vuorentaustassa on ollut useita vuosia ongelmia tv-näkyvyyden kanssa laajassa mittakaavassa. Myös asukkaiden näkemys ratkaisusta tuotiin selvästi esiin, Täytelähettimen lisääminen TV- mastoon.
Keskustelutilaisuuden jälkeen luovutettiin Viestintävirastolle uusi nimilista tv-näkyvyyden ongelmista.

Digitan toimiluvasta 
Digita Oy:lle on kanavanippujen A, B ja C verkkotoimiluvissa asetettu velvoite rakentaa verkko katvealueelle, jolla asuu yli 50 henkilöä ja joka on halkaisijaltaan enintään 20 km.
Verkkotoimiluvassa Digita Oy:lle on myös asetettu velvoite huolehtia siitä että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta ja opastuspalvelu vastaanottoantenneihin liittyvissä asioissa. Lisaksi toimiluvan haltijan on tiedotettava kuluttajille alueellisesti verkon rakentamisesta ja antenniratkaisuille asetettavista vaatimuksista.
Kanavanippu A: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, AVA ja FOX, sekä radiokanavat Yle Klassinen, Yle Puhe ja Yle Mondo
Kananippu B: MTV3, Nelonen, Sub, Liv, Estradi, + maksulliset: MTV Max, MTV Juniori, MTV Leffa
Kananippu C: TV5, Iskelmä/Harju&Pöntinen, + maksulliset: C More First, C More Series, MTV MAX Sport1, MTV MAX Sport2, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, LIVEKAMERA.FI/DIGIVIIHDE.FI

Uusi selvityspyyntö Digitalle
 
Keskustelutilaisuuden jälkeen Viestintävirasto teki uuden selvityspyynnön Digitalle alueen ongelmien ratkaisemisesta. Digitan selvityksen aikaraja on 30.4.2014.
Omakotiyhdistys odottaa selvityksen valmistumista ja siitä riippuen ratkaisee miten asiassa edetään.

Koonnut Timo Lähteenmäki


20.2.2014 Viestintävirasto kävi antamassa tilannekatsauksen TV-näkyvyys asiassa.

Täältä pääset katsomaan heidän esityksensä.


Keskustelutilaisuudessa 25.11. päätettiin perustaa työryhmä. Yhdistyksemme hallitus on ehdottanut työryhmäksi  yhdistyksestä Reijo Havonen, Antti Laakso ja koolle kutsujana Timo Lähteenmäki sekä Digitalta joku, YLEllä ollut Pauli Suikkanen sekä Harri Hämäläinen.
Kuvassa vasemmalla Antenni J. Lammi, Liikenne- ja viestintäministeriön virkamies Tomi Lindholm,
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, Digita Networks Oy: Asiakkauusjohtaja Teppo Ahonen, Palvelupäällikkö Alpo Siitonen
sekä yhdistyksemme varapuheenjohtaja Antti Laakso.Täältä Digitan aineisto tilaisuudesta sekä korjattu kanavataajuudet luettelo.

Viestintävirasto oli mittaamaassa TV:n näkyvyyttä  torstaina 12.12.2013

Tietoa mittauksista tulee kun saamme raportin, joka toimitetaan meille, Digitalle, Viestintäministeriöön. Raporttin valmistunee tammikuun puolenvälin tienoilla.

Yleisiä ohjeita joita viestintäviraston mittaajat antoivat (samaa kertoi Suikkasen Pauli):
- Antenni pitää olla riittävän hyvä (määräykset edellyttävät 12-17dB)
- Antennimaston pitää nousta riittävän korkealle (5-10m korkeuteen).
- Antennin paikka pitäisi määritellä mittaamalla (antennifirma)
- Antenniasentajalta TULISI AINA saada mittauspöytäkirjat.
   -- hyviin tapoihin kuuluu että laskuja ei saisi lähettää ennenkuin mittaustulokset ja dokumentoinnit on asiakkaalle toimitettu!!!1.1.2014 alkaen 4G-verkot voivat aiheuttaa ongelmia näkyvyyksissä.
Viestintävirasto tiedottaa asiasta.


Ongelmista ilmoitetaan suoraan Digitan kuluttajapalvelu Digita Infoon:
arkisin klo 8-16 puh. 020 411 7676, info@digita.fi

1 kommentti:

  1. Hei oletteko ottaneet huomioon, että yleisradio hoitaa hätävaroitukset TVn kautta. Kun muuta kansaa pelastetaan ja varoitetaan, Vuorentaustan ruudussa lukee EI SIGNAALIA. Tämä on tärkeä asia reklamoitaessa näkyvyydestä. Pirkko Frank-Arkimies

    VastaaPoista