TV-näkyvyys

TV Kanavamuutoksia 17.5.2017


Ohessa Digitan sivuilta koottuja toimintaohjeita:

http://www.digita.fi/kuluttajille/tv/uusi_toimilupakausi

Digita toteuttaa toukokuussa uusien ohjelmistotoimilupien mukaisia muutoksia antenni-tv-verkossa. Muutosten myötä osa tv-kanavien lähetystaajuuksista muuttuu. Muutokset saattavat vaatia kuluttajalta tv-vastaanottimen kanavahaun tekemistä. Osalla kuluttajista tapahtuu myös muutoksia vapaasti katsottavien ja maksullisten tv-kanavien tarjonnassa. Digita tiedottaa muutostöistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Muutostöiden taustalla on uusi maanpäällisen television toimilupakausi, joka alkaa 17.5.2017. Digitalla on alkavalla toimilupakaudella verkkotoimiluvat antennitelevisioverkon UHF-alueen kanavanippuihin A-F. Valtioneuvosto myönsi tammikuussa 2017 antennitelevisioverkkoon ennätysmäärän maksuttomien kanavien ohjelmistotoimilupia uudelle toimilupakaudelle. Tv-yhtiöt tiedottavat uusien kanavien aloitusajankohdista.
Muutos koskee kotitalouksia, jotka vastaanottavat antenni-tv-lähetyksiä.

Uusi kanavajärjestys löytyy ao. linkin takaa:


Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät osoitteesta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta.

Mikäli kanavaviritys ei auta katso lisäohjeita taajuusmuutos sivuilta:

tai Digita kuluttajapalvelusta:
Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-20 puh. 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Yhteenveto 15.3.2015Nyt on kulunut melkein vuosi siitä kun viimeksi tiedotimme asiasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että olisimme asian unohtanut.

Useiden Viestintäviraston ja Digitan mittauksien mukaan Vuorentaustan alueelle tulee vaatimukset täyttävät tv-signaalit. Alue on kuitenkin haasteellinen ja mikäli osoittautuu että signaalia ei tule, Digita on velvollinen toimenpiteisiin.


Viestintäviraston päätös (Raportti 23.5.2014, Drno 1436/84/2013):"Asiassa saadun selvityksen perusteella Viestintävirasto katsoo, että Digita Oy ei ole rikkonut viestintämarkkinalain nojalla myönnetyn verkkotoimilupansa ehtoja ja velvoitteita.

Viestintävirastolla ei lain nojalla ole perusteita asettaa asiassa korjausvelvoitteita. Viestintävirasto lopettaa näin ollen asian käsittelyn."Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kiinteistön omistajan on todistettava että ko. tontille ei signaalia tule. Tätä on ilman mittalaitteita ja mittauksia mahdoton tehdä. Mittauksilla poissuljetaan mahdolliset asunnon sisäiset kuuluvuusongelmat, joita on mm. antennin suuntaus, talon sisäisen olevien antenniverkon (antenni, mahdolliset vahvistimet, haaroittimet, kaapelointi, rasiat) kunto.

Asian eteenpäin viemiseksi kyselimme keväällä 2014 antenniurakoitsijoilta tarjouksia kuntokartoituksesta. Kuntokartoituksella selvitettäisiin onko ongelma talon sisäisessä verkossa vai eikö signaalia tule kiinteistölle. Mikäli kiinteistölle ei tule signaalia urakoitsija kirjoittaa tästä todistuksen, jonka avulla voi velvoittaa Digitaa toimenpiteisiin, että signaali kiinteistölle saadaan. Päädyimme Antenni J. Lammi Oy:n tarjoukseen. Tiedotimme asiasta kesätiedotteessa 2014.

Koska näkyvyys ongelmista kärsiviä pyysimme ottamaan yhteyttä suoraan urakoitsijaan Omakotiyhdistyksellä ei ole tarkkoja lukuja kuinka moni on ottanut yhteyttä ja kuinka monella on ongemia edelleen. Vuodenvaihteen (2014-2015) tienoilla tiedustelimme Antenni J. Lammilta tilannetta. Yhteydenottoja oli tullut runsaasti ja jokaisessa kohteessa kuva oli saatu näkymään. Helpoimmillaan kuvan saamiseksi on riittänyt antennin uudelleen suuntaus.


Omakotiyhdistys totesi talven 2015 kokouksessaan, että yhdistys on onnistunut parantamaan alueen tv-näkyvyyttä. Päätettiin että tv-asiaa ei ajeta aktiivisesti eteenpäin, vaan kohdistamme voimavaramme muihin alueen tärkeisiin asioihin.

koonnut Timo Lähteenmäki

Tilanne 7.5.2014
Huhtikuun loppuun mennessä Digitan piti antaa Viestintävirastolle selvitys, mitenkä se on Vuorentaustan tv-näkyvyysongelmiin reagoinut.

Kokouksessa 7.5. totesimme, että Digita on lähettänyt "ohjeen" talven kyselyssä yhteystietonsa antaneille talouksille. Digitan usean kuukauden kestäneen selvityksen ja tutkinnan jälkeen uutena tietona "ohjeessa" oli kahden antenniurakoitsijan yhteystiedot. Muuten asia oli heidän joulukuun raportin toistamista.

Näyttäisi siltä että Digita, "isomman oikeudella" ei aio tosissaan reagoida asiaan ennen kuin taloudet pystyvät todistaman, ettei kuva näy ja vika ei ole antennissa, sen suuntauksessa tai sisäverkon (väli antennista tv:lle) kunnossa tai laitteissa.

Asian eteenpäin viemiseksi omakotiyhdistys päätti kysyä tarjouksia antenniurakoitsijoilta ns. kuntokartoitusta varten, joilla edelliset ongelmat selvitettäisiin. Antenniurakoitsija kävisi sitä halukkaille tekemässä ns. antennin kuntokartoituksen. Tähän kuntokartoitukseen kuuluisi:
* signaalitasojen mittaus
* laitteiden (antennit, rasiat, vahvistimet) kunnon tarkistus
* kaapeloinnin kuntoarvio
* mahdolliset korjausehdotukset hinta-arvioineen

Tiedotamme parin viikon sisällä asiasta lisää, kun olemme saaneet tarjouksista lisää tietoa.

Tiedotamme asiasta täällä Blogissa sekä myös kesätiedotteessa.


Kooste tämän hetkisestä tilanteesta

Vuorentaustalaisia monia koteja pitkään vaivanneiden
TV-näkyvyys ongelmien selvittely etenee

Keskustelutilaisuuden 25.11.2013 jälkeen viestintäministeriö on toimittanut asian Viestintävirastolle, joka valvoo verkkotoimilupien noudattamista. Viestintävirasto on lähettänyt 3.12.2013 Digitalle selvityspyynnön asiasta.

Digita teki mittauksia joulukuussa 2013 
Lähes kaikissa mitatuissa paikoissa Tampereen lähetysaseman (Teisko) signaali on vastaanotettavissa laadukkaasti. Niissä pisteissä, joissa Tampereen signaalin laatu ei ole riittävä on mahdollisuus vastaanottaa muiden lähetysasemien esimerkiksi Tammelan signaali.
Kenttämittauksissa todettiin, että kaikissa mitatuissa pisteissä kaikki kanavaniput oli vastaanotettavissa yhdeltä lähetysasemalta siten, että vaimennusvaraa signaalille jää riittävästi.
Digitan suorittamien mittausten sekä mittausten aikana tehtyjen havaintojen perusteella näyttää siltä, että osa alueen vastaanotto-ongelmista johtuu edelleen puutteellisista TV-vastaanottoantennijärjestelmistä.

Viestintävirasto on tehnyt mittauksia 12.12.2013 sekä 17.2.2014 
Viestintäviraston 12.12.2013 tekemässä mittauksessa TV-vastaanottoon riittävä TV-signaalin kentänvoimakkuus saatiin kaikissa mittauspisteissä. Maantieteellisistä olosuhteista johtuen vastaanotettava signaalin voimakkuus alueella vaihtelee kuitenkin tavanomaista enemmän. TV-lähetykset ovat mittaustulosten perusteella vastaanotettavissa sellaisella antennivahvistuksella ja antennikorkeudella, jota katsojalta voidaan tarvittaessa edellyttää: antennivahvistus vähintään 17 dB ja antenni on vastaanottopaikan välittömässä läheisyydessä sijoitettavissa vähintään 10 metrin korkeuteen maan pinnasta. Suuri signaalin voimakkuuden vaihtelu kuitenkin edellyttää lisäksi huolellista antennipaikan ja antennisuunnan valintaa.

Mttauksissa 17.2.2014 käytettiin 12 db vahvistuksella yagi antennia 10m korkeudella maasta. Viestintäviraston mukaan alueella moni talous on suunnannut antenninsa heikompaan lähettimeen. Paras signaali saadaan useimmiten Teiskosta, suunta n. 48 astetta koilliseen. Alueen pohjoispäässä paras signaali saadaan Nokian täytelähettimestä, suunta n. 227 astetta lounaaseen. Antennit ovat usein matalalla ja logaritmiperiodisia antenneja on jonkin verran käytössä. Niitä ei suositella huonon vahvistuksen takia, eivätkä ne ole Viestintäviraston määräyksen 65 mukaisia. (MPS 65 on tullut voimaan 1.1.2014).

Lisätietojen tarve  
Viestintävirasto halusi lisätietoa näkyvyysongelmasta. Omakotiyhdistys ei kuitenkaan voinut tietoturva syistä johtuen luovuttaa nimilistaa viime kesänä tehdystä kyselystä. Näin ollen järjestimme uuden kyselyn ja vuosikokouksessakin, jossa viestintävirasto oli mukana, pääsi antamaan vastauksen.

Keskustelutilaisuus 20.2.2014
Vuorentaustassa järjestettiin kaikille avoin omakotiyhdistyksen tilaisuus, jossa Viestintäviraston edustajat olivat kertomassa TV-tilanteesta. Keskustelutilaisuudessa tuli hyvin selville että Vuorentaustassa on ollut useita vuosia ongelmia tv-näkyvyyden kanssa laajassa mittakaavassa. Myös asukkaiden näkemys ratkaisusta tuotiin selvästi esiin, Täytelähettimen lisääminen TV- mastoon.
Keskustelutilaisuuden jälkeen luovutettiin Viestintävirastolle uusi nimilista tv-näkyvyyden ongelmista.

Digitan toimiluvasta 
Digita Oy:lle on kanavanippujen A, B ja C verkkotoimiluvissa asetettu velvoite rakentaa verkko katvealueelle, jolla asuu yli 50 henkilöä ja joka on halkaisijaltaan enintään 20 km.
Verkkotoimiluvassa Digita Oy:lle on myös asetettu velvoite huolehtia siitä että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta ja opastuspalvelu vastaanottoantenneihin liittyvissä asioissa. Lisaksi toimiluvan haltijan on tiedotettava kuluttajille alueellisesti verkon rakentamisesta ja antenniratkaisuille asetettavista vaatimuksista.
Kanavanippu A: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, AVA ja FOX, sekä radiokanavat Yle Klassinen, Yle Puhe ja Yle Mondo
Kananippu B: MTV3, Nelonen, Sub, Liv, Estradi, + maksulliset: MTV Max, MTV Juniori, MTV Leffa
Kananippu C: TV5, Iskelmä/Harju&Pöntinen, + maksulliset: C More First, C More Series, MTV MAX Sport1, MTV MAX Sport2, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, LIVEKAMERA.FI/DIGIVIIHDE.FI

Uusi selvityspyyntö Digitalle
 
Keskustelutilaisuuden jälkeen Viestintävirasto teki uuden selvityspyynnön Digitalle alueen ongelmien ratkaisemisesta. Digitan selvityksen aikaraja on 30.4.2014.
Omakotiyhdistys odottaa selvityksen valmistumista ja siitä riippuen ratkaisee miten asiassa edetään.

Koonnut Timo Lähteenmäki


20.2.2014 Viestintävirasto kävi antamassa tilannekatsauksen TV-näkyvyys asiassa.

Täältä pääset katsomaan heidän esityksensä.


Keskustelutilaisuudessa 25.11. päätettiin perustaa työryhmä. Yhdistyksemme hallitus on ehdottanut työryhmäksi  yhdistyksestä Reijo Havonen, Antti Laakso ja koolle kutsujana Timo Lähteenmäki sekä Digitalta joku, YLEllä ollut Pauli Suikkanen sekä Harri Hämäläinen.
Kuvassa vasemmalla Antenni J. Lammi, Liikenne- ja viestintäministeriön virkamies Tomi Lindholm,
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, Digita Networks Oy: Asiakkauusjohtaja Teppo Ahonen, Palvelupäällikkö Alpo Siitonen
sekä yhdistyksemme varapuheenjohtaja Antti Laakso.Täältä Digitan aineisto tilaisuudesta sekä korjattu kanavataajuudet luettelo.

Viestintävirasto oli mittaamaassa TV:n näkyvyyttä  torstaina 12.12.2013

Tietoa mittauksista tulee kun saamme raportin, joka toimitetaan meille, Digitalle, Viestintäministeriöön. Raporttin valmistunee tammikuun puolenvälin tienoilla.

Yleisiä ohjeita joita viestintäviraston mittaajat antoivat (samaa kertoi Suikkasen Pauli):
- Antenni pitää olla riittävän hyvä (määräykset edellyttävät 12-17dB)
- Antennimaston pitää nousta riittävän korkealle (5-10m korkeuteen).
- Antennin paikka pitäisi määritellä mittaamalla (antennifirma)
- Antenniasentajalta TULISI AINA saada mittauspöytäkirjat.
   -- hyviin tapoihin kuuluu että laskuja ei saisi lähettää ennenkuin mittaustulokset ja dokumentoinnit on asiakkaalle toimitettu!!!1.1.2014 alkaen 4G-verkot voivat aiheuttaa ongelmia näkyvyyksissä.
Viestintävirasto tiedottaa asiasta.


Ongelmista ilmoitetaan suoraan Digitan kuluttajapalvelu Digita Infoon:
arkisin klo 8-16 puh. 020 411 7676, info@digita.fi

1 kommentti:

  1. Hei oletteko ottaneet huomioon, että yleisradio hoitaa hätävaroitukset TVn kautta. Kun muuta kansaa pelastetaan ja varoitetaan, Vuorentaustan ruudussa lukee EI SIGNAALIA. Tämä on tärkeä asia reklamoitaessa näkyvyydestä. Pirkko Frank-Arkimies

    VastaaPoista