tiistai 25. marraskuuta 2014

Syyskokouksen pöytäkirja


Ote pöytäkirjasta:


Vuorentaustan puhtaan veden toimitusongelmien ratkaisut
Keskustelua tietoliikenne/valokaapeliyhteyksien parantamisesta ja rakentamisesta
Toimitusjohtaja Hannu Myllynen Ylöjärven vedestä kertoi heillä olevan vakaa aikomus laittaa Vuorentaustan puhdasvesi asia kuntoon. Vuorentaustan vesiputkien uusimiseen on varattu ensi vuodelle ”korvamerkittyä” rahaa 250.000 € sekä peruskorjauksiin 200.000 €. Myös tuleville vuosille varataan rahaa, koska kaikkea ei pystytä samaan kuntoon ensi vuoden aikana. Keväällä 2015 routimisen jälkeen (huhti-toukokuussa) aloitetaan putkien vaihto. Samaan aikaan toivotaan talojen vaihtavan putkia omalla tontilla. Ylöjärven vesi tiedottaa asiasta keväällä ja tekevät samalla tarjouksen talojen putkien vaihdoista. Myös vesimittarit uusitaan (kuuluvat Ylöjärven vedelle).
Koko uusimisen konsulttina on Esko Haume (ent. Tampereen veden toimitusjohtaja).
Rauno Kesseli, Ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa korosti hyvän suunnitelman tekemistä. Hän kertoi myös Tampereen kaavailusta seudulliseen vesiyhteisöön, joka ajoittuu 5-10 vuoden päähän.
Myllynen kertoi myös, että he ovat uusien alueiden tekovaiheessa yhteydessä operaattoreihin. Vanhojen alueiden kohdalla operaattorit toimivat itsenäisesti tietoliikenne- ja valokaapeloinneissa.
Kolmenkulman kehittämishanke liittyy myös Vuorentaustan kehittämiseen, saattaa tulla mm. uusia asuntoja. Vapaaehtoisilla kaupoilla pyritään saamaan lisää maa-alueita. Tänä vuonna tehdyistä kaupoista saa vielä veroetua.
Ylöjärven vesitornia ei voida huuhdella ennen uutta Porin tieltä tulevaa vesirunkoputkea.

Syyskokouksen pöytäkirja

Liite 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Liite 2 Talousarvio vuodelle 2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti